"Sveriges befolkning 1950," databaseInformation om källan