Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 140,269  
- varav manliga 72,407 (51.62%)  
- varav kvinnliga 67,862 (48.38%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 19,705  
Antal familjer 55,894  
Antal unika efternamn 21,151  
Totalt antal Foton 19,050  
Totalt antal Foto-dokument 183  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 1  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 216  
Medellivslängd1 63 år, 239 dagar  
Tidigaste födelse (Kristin Jörgensdotter 15  

 Största livslängd1   Ålder 
Märtha Elisabeth Cederroth 1,767 år 322 dagar  
Sara Augusta Ryberg 1,756 år 195 dagar  
Maria Fredrika von Spången 1,689 år 121 dagar  
Erik Segersson 1,549 år  
Einar Palme 1,091 år 318 dagar  
Jan Ernst Harald Julian Olbers 1,085 år 207 dagar  
Hjalmar Drabbing Länta 1,079 år 12 dagar  
Karin Jönsdotter Skytte 1,070 år  
Erik NIlsson Wallerius 1,067 år  
Daniel Pedersen Gemsiö 1,065 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd